Kära kunder!

 

Med anledning av spridningen av Corona-viruset (COVID-19) vill vi passa på att informera er att Nee’s Taste of Thai har strikta riktlinjer kopplat till detta.

Vi tar situationen på allvar och arbetar proaktivt med förberedelser utifrån olika scenarier.

 

Vi vill informera om några försiktighetsåtgärder som vi nu vidtar för att säkerställa våra kunder och medarbetares hälsa och välbefinnande.

 

Våra medarbetare

  • Undviker i möjligaste mån fysisk kontakt och håller avstånd.

 

Våra kunder 

  • För att minska eventuell smittspridning, tänk på att hålla avstånd till varandra medan ni väntar på er mat.

  • Vid kassan finns alltid handdesinfektion som ni kan använda.

  • När ni handlar hos oss erbjuder vi alltid en puck till er kunder. Pucken vibrerar, blinkar och signalerar när maten är klar. Pucken har ett avstånd på 1km, Ni kan därför sitta i er bil eller stå en bit bort om ni så önskar medan ni väntar på att er mat ska bli klar.

  • Nu har vi kommit igång med betaltjänsten Purspot även på kvällar. Sedan en tid tillbaka har vi använt tjänsten på våra lunchpass och det har varit en succé. Med Purspot kan ni beställa och betala er mat hemifrån med swish, ingen konto registrering behövs. När maten är klar skickar vi en signal till er mobil och ni behöver endast hämta maten vid vår food truck.

 

Tack för att ni fortsätter att handla er mat hos oss!

 

Med vänlig hälsning

 

Nee

 

Nee’s Taste of Thai

Tel.  0700-90 45 46

info@neesthai.se

Dear customers!

 

Due to the spread of the Corona virus (COVID-19), we want you to know that Nee's Taste of Thai has strict guidelines we follow according to this.

We take the situation seriously and work proactively with preparations based on different scenarios.

 

Our absolute focus in our work is on securing the safety of our employees and our customers.

We also would like to inform you about some precautions we are now taking to preserve the health and well-being of our employees and customers.

 

Our coworkers

 

Our customers

  • To reduce possible spread of infection, keep the distance to each other while you wait for your food.

  • Feel free to use the hand disinfection that we have on the checkout counter.

  • When you come and buy food at us, we always offer a puck to our customers. The puck vibrates, flashes and signals when the food is ready. The puck has a distance of 1km. You can therefore sit in your car or stand a bit away if you so wish while you wait for your food to be ready.

  • Now we have started the payment service Purspot even in the evenings. For some time now, we have used the service on our lunch passes and it has been a success. With Purspot you can order and pay your food from home with swish, no account registration is needed. When the food is ready, we send a signal to your mobile and you only need to pick up the food at our food truck.

 

Thank you for being my customer and continue to buy your food from us!

 

Best regards

 

Nee

 

Nee's Taste of Thai

Tel. 0700-90 45 46

info@neesthai.se